Be Happy, Be Healthy, Be Active.

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 She Strong is een onderneming die personal training en coaching aanbiedt en staat ingeschreven bij de K.v.K. te Den Haag onder nummer 65935144 Klanten zijn zij die een overeenkomst zijn aangegaan of degene voor wie een overeenkomst is aangegaan met She Strong.

2. Training

2.1 Het gebruik van een handdoek is, om hygiënische redenen verplicht.

2.2 U dient de apparatuur te gebruiken volgens de aanwijzingen van uw trainer. Bij twijfel altijd de aanwezige trainer vragen.

2.3 Het is niet toegestaan te roken in het pand.

3. Afzeggen training

3.1 Na het maken van een afspraak kan het zijn dat u onverhoopt niet kan. U kunt in elke maand twee keer afzeggen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. De voorwaarde hiervoor is wel dat het afzeggen uiterlijk 24 uur voor de afspraak bij uw trainer is gedaan.

3.2 De trainingen die niet op tijd worden afgezegd of als dit vaker voorkomt dan twee keer per maand zullen in rekening worden gebracht.

3.3 She Strong behoudt zich het recht om reserveringen te weigeren of de relatie met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de klant herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of herhaaldelijk annuleert.

4. Kleding

4.1 Het is verplicht om op schone binnen schoenen die geen zwarte strepen achterlaten en die niet als buitenschoenen zijn gebruikt te sporten.

4.2 U wordt geacht zich passend te kleden.

5. Kosten

5.1 Betaling geschiedt volgens de overeenkomst tussen u en She Strong. Betaling volgens factuur dient 14 dagen na factuurdatum door She Strong ontvangen te zijn.

5.2 Indien She Strong een niet betaalde rekening uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde klant.

5.3 Pakketten en abonnementen worden altijd vooraf gefactureerd.

6. Beëindiging personal training

6.1 Restitutie van te betaalde gelden is niet mogelijk.

6.2 Na het afronden van uw personal training pakket kunt verlengen door opnieuw een pakket keuze te maken of kunt u zonder opzegtermijn stoppen.

6.3 Pakketen van 12 zijn 6 maanden geldig, pakketten van 25 zijn 12 maanden geldig en pakketten 50 zijn 24 maanden geldig. Hierna komen de openstaande credits te vervallen.

6.4 Wanneer alle credits van het pakket op zijn, kan je verlengen door een nieuwe pakket of abonnement te kiezen of kan je stoppen zonder opzegtermijn.

6.5 Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is het mogelijk een abonnement tijdelijk te pauzeren. Dit dient u schriftelijk te melden door te mailen naar info@shestrong.nl. Er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals breuken, spierscheuringen, e.d. waardoor u niet aan enige fysieke activiteit kunt doen. Bij o.a. vermoeidheid, verkoudheid e.d. is het niet mogelijk uw overeenkomst te pauzeren.

6.6 Bij abonnement elke week krijg je nieuwe credits. Deze zijn vervolgens 4 weken geldig. Kan je een keer niet trainen? Dan kan je deze training inhalen binnen 4 weken na het toekennen van de nieuwe credits.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van de Studio.

7.2 She Strong sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of een van medewerkers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid of introducees tijdens het verblijf op de Studio, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten.

7.3 She Strong is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen tijdens het verblijf bij de studio.

8. Algemeen

8.1  She Strong behoudt zich het recht de openingstijden, roosters en prijzen te wijzigen.

8.2 De minimale leeftijd om te kunnen trainen bij She Strong is 12 jaar, tenzij anders besloten door de eigenaar van de studio.